Mengajar di Seminar Journees Lyonnaises du Genou, Lyon, Perancis - September 2018